Systém energetické úspory s dotací

Vytápění

Tepelné čerpadlo zajistí vytápění domu až do -17 stupňů a poté se automaticky přepne na záložní elektrické vytápění.

Chlazení

Chladit potřebujete nejvíce v době, kdy svítí slunce a to máte energii vyrobenou z fotovoltaiky. Proto chladíte prakticky zdarma.

Řízení

Z mobilu, tabletu nebo počítače pohodlně ovládáte všechna zařízení celého systému. Jednoduše, přehledně, odkudkoliv.

Elektrická energie

Výroba elektřiny ze slunce výrazně snižuje náklady na provoz domu a také závislost na dodavatelích energie.

Ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody vám může ušetřit až tři čtvrtiny ročních nákladů, oproti klasickému ohřevu vody z distribuční sítě.

Větrání

Větrání s rekuperací vám sníží náklady na vytápění a zajistí vám příjemné bydlení bez alergenů, prachu a plísní.

Ekologie

Dům bez komínu, dům ohleduplný k životnímu prostředí, který za dobu životnosti systému ušetří naši zemi od desítek tun CO2.


Novostavby

Kompletní vypracování projektové dokumentace. Nechte si navrhnout dům podle vašich představ a požadavků.

Nabídka geologických průzkumů, měření radonu, vsaku, vyjmutí ze zpf,...

Zajištění dotace!