Pojištění

Za základě vašich potřeb vybereme nejvhodnější produkt pro pojištění všech rizik, které by vám mohly způsobit finanční nebo zdravotní problémy.

Pojištění majetku, automobilů, odpovědnosti, odpovědnosti zaměstnance, úrazové pojištění, životní pojištění, pojištění pro případ vážných onemocnění, trvalých následků úrazu a invalidity.

Sjednáním pojištění máte záruku, že Vám poskytnu úplný servis s plněním vzniklých pojistných událostí.

Je-li sjednáno pojištění na pobočce, mohou hrát v jeho nastavení ekonomické zájmy pojišťovny.

Je-li sjednáno pojištění poradcem, má tento poradce mít zájem o nejvýhodnější podmínky pro klienta, aby klient byl s odškodněním spokojen.

Každá pojišťovna má své pojistné podmínky, výluky, povinosti klienta. Jako zkušený odborník pro vás navrhnu řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim osobním potřebám.


Životní pojištění

Nejdůležitější pojištění. Vyplácí pojistné v případě smrti, invalidity, úrazu, nemoci, pracovní neschopnosti, hospitalizaci a dalších rizik.

Povinné ručení

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla. Lze sjednat volitelná připojištění (skel, střetu se zvěří, poškození vozidla živlem,...)

Havarijní pojištění

Pojištění pro případ poškození vlastního vozidla nebezpečím: havárie, odcizení, vandalismus, střet se zvěří, poškození vozidla zvířetem, živlem.

Pojištění majetku

Pojištění budov i domácností pro případ událostí, které mohou nemovitost a domácnost poškodit. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu.

Pojištění odpovědnosti občanů

Pojištění pro případ způsobení škody jiné osobě.

Pojištění pro případ způsobení škody zaměstnavateli.

Cestovní pojištění

Pojištění pro případ úrazu v zahraničí, sportovních aktivit, převozu do ČR.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě.

Pojištění podnikatelů

Pojištění odpovědnosti z vykonávané činnosti. Pojištění majetku a vybavení.

Pojištění právní ochrany

Srovnám pro vás nabídky všech pojišťoven.